Vložení soutěžního příspěvku


* Název souboru nesmí odsahovat znaky s diakritikou.

V případě nejasností pište, prosím, na korinet[at]fel.cvut.cz.

Uděluji organizátorovi soutěže svůj výslovný souhlas se zveřejněním mnou vytvořené bakalářské či diplomové práce na internetových stránkách Chapteru MTT/AP/ED/EMC, a to po dobu trvání soutěže, výlučně za účelem jejího hodnocení. Beru na vědomí, že Chapter MTT/AP/ED/EMC Československé sekce IEEE nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob do mých autorských práv a jsem si vědom rizik spojených s tímto způsobem použití školního díla, tj. s jeho sdělováním veřejnosti prostřednictvím počítačové sítě.