Předsedové a výbor společnosti MTT/AP/ED/EMC

Současným předsedou společnosti je Doc. RNDr. Jan Voves, CSc., (ČVUT Praha)

Členy výboru společnosti jsou:

        
MTT-S Ing. Jan Puskely, Ph.D. (VUT Brno)
  AP-S Ing. Tomáš Kořínek, Ph.D.  (ČVUT Praha)
  ED-S Doc. RNDr. Jan Voves, CSc., předseda chapteru (ČVUT Praha)
  EMC-S Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D.  (VUT Brno)

 

Předchozími předsedy od založení Chapter byli:

        
  Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. (Univerzita Pardubice)
    Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. (ČVUT Praha)
    pplk. Ing. Miroslav Zeman (VA Brno)
  1997
Prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D. (ČVUT Praha)
  1998 - 2000 Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. (ČVUT Praha)
  2001 - 2003 Prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (VUT Brno)
  2004 - 2006 Prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc. (ČVUT Praha)
  2007 - 2009 Ing. Milan Polívka, Ph.D.  (ČVUT Praha)
  2010 - 2011 Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D.  (VUT Brno)