Předsedové a výbor společnosti MTT/AP/ED/EMC

Členy výboru společnosti jsou:

         MTT-S Ing. Vadim Závodný, Ph.D. (předseda výboru)  
  AP-S Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc.  
  ED-S Doc. RNDr. Jan Voves, CSc.  
  EMC-S Ing. Tomáš Kořínek, Ph.D.  

 

 

Předchozími předsedy od založení Chapter byli:

    Doc. RNDr. Jan Voves, CSc. (ČVUT Praha)
           Prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. (Univerzita Pardubice)
    Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc. (ČVUT Praha)
    pplk. Ing. Miroslav Zeman (VA Brno)
  1997 Prof. Ing. Pavel Pechač, Ph.D. (ČVUT Praha)
  1998 - 2000 Prof. Ing. Karel Hoffmann, CSc. (ČVUT Praha)
  2001 - 2003 Prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (VUT Brno)
  2004 - 2006 Prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc. (ČVUT Praha)
  2007 - 2009 Ing. Milan Polívka, Ph.D.  (ČVUT Praha)
  2010 - 2011 Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D.  (VUT Brno)