Studentská soutěž

SOUTĚŽ DIPLOMOVÝCH A BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

z oblasti vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky, antén a šíření, mikroelektroniky a elektromagnetické kompatibility

2017

Výsledky, Odevzdané práce

Přihlásit práci do soutěže

Pravidla soutěže

Diplomová nebo bakalářská práce musí být úspěšně obhájena v akademickém roce 2016/2017 na libovolné české nebo slovenské univerzitě.

  1. Práce (její textová část) musí být přihlášena nejpozději do 15. září 2017 (http://mtt.ieee.cz/cs/studentska-soutez). Práce musí být přihlášena ve formátu PDF a musí obsahovat kompletní zadání. Práci může do soutěže přihlásit pouze student, jako její autor.
  2. Přihlášené diplomové práce budou poté zveřejněny na internetových stránkách společnosti MTT/AP/ED/EMC, československé sekce IEEE. Členové společnosti MTT/AP/ED/EMC si zde mohou práci přečíst a následně zaslat předsedovi společnosti své preferenční body (3 body pro nejlepší práci, 2 body pro druhou nejlepší práci, 1 bod pro třetí nejlepší práci), a to nejpozději do pátku 9. října 2017. Hodnocena by měla být původnost řešení, kvalita inženýrského zpracování a formální úprava práce.
  3. Organizátor soutěže zveřejňuje přihlášená školní díla na internetových stránkách Společnosti MTT/AP/ED/EMC za účelem zpřístupnění hodnotitelům, výlučně k provedení jejich hodnocení přidělením odpovídajícího počtu bodů. Nakládáním se školním dílem tímto způsobem nejsou dotčena majetková ani osobnostní autorská práva původců zveřejněných studentských prací. Společnost MTT/AP/ED/EMC Československé sekce IEEE nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob do autorských práv vážících se ke zveřejněným školním dílům.
  4. Autoři prací, které získají nejvíce preferenčních bodů, získají jako odměnu odbornou knihu nebo komponentu týkající se výzkumného zaměření (páječka, měřicí přístroj…) v ceně do 5 000 Kč dle vlastního výběru.
  5. Do 16. října 2017 budou všem účastníkům oznámeny výsledky soutěže e‑mailem a posléze vystaveny na internetových stránkách společnosti. Autorům vítězných prací budou následně předányvybrané ceny a diplomy.

V případě nejasností pište, prosím, na korinet@fel.cvut.cz.

Výsledky předchozích ročníků soutěže