Ocenění

Výroční cena Společnosti MTT/AP/ED/EMC za rok 2008 udělena prof. Helmaru Frankovi 

Valná hromada Společnosti MTT/AP/ED/EMC rozhodla na svém zasedání dne 12. prosince 2008 udělit Výroční cenu společnosti MTT/AP/ED/EMC Československé sekce IEEE za rok 2008 prof. RNDr. Helmaru Frankovi, DrSc. za jeho mimořádný přínos k rozvoji československé polovodičové elektroniky. Slavnostní udělení ceny proběhlo dne 12. února 2009 v rámci "mikro"konference "Mikroelektronika včera a dnes", kterou pořádá naše společnost ve spolupráci s katedrou mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze.

MTT/AP/ED Joint Chapter, Chapterem roku 2005 Regionu 8

MTT/AP/ED Joint Chapter of the Czechoslovakia Section IEEE byl vyhlášen Chapterem roku 2005 Regionu 8.