Poslání

Kdo jsme

Jsme elektrotechničtí inženýři, pracující v udedených oborech.

Co chceme

    • společně podporovat rozvoj svého oboru u nás i ve světě
    • podporovat vzdělávání
    • být určitým mostem mezi naší zemí a světem

Jak to děláme